Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 12-4-2019 Tải về
2 QUYẾT ĐỊNH THĂNG HẠNG GIÁO VIÊN 25-3-2019 Tải về
3 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
4 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
5 công văn 801 19 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn thực hiện thông tư 06/2019 xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường Tải về